26. Emil Filla, kresby

 

Bibliografie:

Emil Filla: Kresba. K výstavě kreseb v Krásné jizbě, Panorama, X, 1933, č. 10, leden, s. 169, (s. 173 - repro „Krajina od Turnova“, s. 174 - repro portétní foto, s.175 - repro „Akt“, 1930)

Zpravodaj DP, IV, 1933, č. 10, leden, s. 59

Vojtěch Volavka: Výtvarné umění, Salon 1933, roč. XII, únor 1933, č. 2., str. 2

Vojtěch Volavka: Z pražských výstav, Demokratický střed, X, 1933, č. 4, 27. 1., s. 4-5

Josef Čapek, Dvě zajímavé výstavky, Lidové noviny, XLI, 1933, č. 35, 20. 1., s. 9

Viktor Nikodem, Fillovy kresby, Národní osvobození, X, 1933, č. 26, 31.1., s. 5

Jaromír Pečírka, Kunstausstellungen Herbst 1932 - Frühjahr 1933, Prager Rundschau III, 1933, str. 303

Jaromír Pečírka: Zeichnungen von Emil Filla, Prager Presse, 21. 1. 1933, roč. 13, č. 21/7

Jaromír Pečírka, Fillovy a Muzikovy kresby, Světozor XXXIII, 1933, č. 9, 2. 3., s. 10

František Kovárna, Virtuózní kreslíř, Pražské noviny („Československá republika“), CCLIV, 1933, č. 37, 12. 2., s. 5

Jindřich Štyrský, Dvě poznámky k současným výstavám, Listy pro umění a kritiku, I, 1933, č. 1, 15.2., s. 26-27

Jindřich Chalupecký, Z pražských výstav, Čin, IV, 1932 – 1933, č. 25, 16.2., s. 593 – 594

Jiří Krejčí, Z pražských výstav. Kresby Emila Filly, Právo lidu, XLII, 1933, č. 27, 1.2., s. 6

Josef R. Marek, Kresby Emila Filly, Národní listy, LXXIII, 1933, č. 24, 24.1., s. 5

Lambert Mervart, Kresby Emila Filly, Národní střed, XV, 1933, č. 32, 5.2., s. 6

Výstava kreseb Emila Filly, Volné směry, 1933-34, roč. XXX, str. 245 (?)

Katalog:

KJ026.gif (90,9 kB)

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.