katalogy & bibliografie

Soupis bibliografie k jednotlivým výstavám obsahuje odkazy na reference uveřejněné v periodikách vydávaných nakladatelstvím Družstevní práce (plošnou rešerši v primárních pramenech - Panorama, Zpravodaj dp - provedla Alice Řiháčková) a dále odkazy dle bibliografické kartotéky Ústavu dějin umění AV ČR a z dalších zdrojů (zpracovala Lucie Vlčková).

Katalogy příslušných výstav byly digitalizovány z fondu Knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

(stav zpracování k 1. 11. 2008)

katalogy & bibliografie

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.