Výstavní činnost Krásné jizby 1828 - 1938 a její dobová kritická reflexe 

Výzkumný projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky (GAČR: 408/08/1385) 

Krásná jizba, založená jako dceřinná společnost nakladatelství Družstevní práce na konci roku 1927, byla institucí primárně zaměřenou na prodej a propagaci moderního designu v podobě předmětů každodenní potřeby a bytových doplňků, nicméně spektrum jejích aktivit však bylo podstatně širší. Zahrnovalo nejrůznější formy prezentace dobově současného designu a umění, od osvěty v podobě bytové poradny architekta Jana Emila Kouly, přes Grafický kabinet, umožňující nákup grafických listů a později i děl malířských a sochařských, t. j. aktivity kultivující vkus širokého publika. Zásadní význam však měla výstavní činnost Krásné jizby, jelikož byla na rozdíl od zmíněných aktivit systematická, koncepční, společensky exponovaná a měla současně potenciál působit na stejně široké publikum (t.j. až 20 tisíc členů Družstevní práce na konci 30. let), nebyla však determinována tržním pozadím a nebyla tak nucena ke kompromisním řešením. Realizované výstavy byly doprovázeny teoretickými referencemi a kritickými ohlasy čelných představitelů kulturní scény (Teige, Herain, Rossmann, Funke, atd.), uveřejňovanými především v periodikách vydávaných Družstevní prací (Kulturní zpravodaj, Panorama, Žijeme a další). Celkem bylo Krásnou jizbou uspořádáno mezi lety 1928 - 1938 přes šedesát výstav, včetně první samostatné výstavy fotografií Josefa Sudka v roce 1932 a první samostatné výstavy užité grafiky Ladislava Sutnara v roce 1934. Vedle kmenových autorů nakladatelství Družstevní práce (ilustrátorů její knižní a časopisecké produkce) byly dále uspořádány výstavy například karikaturistů Antonína Pelce, Františka Bidla, plakátů Františka Zelenky, fotografií Jaromíra Funkeho, Fotoskupiny pěti atd. Cílem projektu je zdokumentovat, analyzovat a zhodnotit výstavní činnost Krásné jizby v letech 1928 – 1938 – tj. v období, kdy měla její (nejen) výstavní produkce konstantně vysokou úroveň, největší společenský dosah a kdy kolem sebe soustředila intelektuální a uměleckou elitu.

 

Řešitel: 

 PhDr. Lucie Vlčková www.lucievlckova.webnode.cz/

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.