24. Jan Rambousek, novinové kresby

Bibliografie:

F. V. Mokrý: Malíř a grafik Jan Rambousek a novinářská kresba. K výstavě jeho kreseb pro noviny v Krásné jizbě., Panorama, X, 1932, č. 8, listopad, s. 141 – 143 (s.143 - repro kresby)

Zpravodaj DP, IV, 1932, č. 5, srpen, s. 24 (anonce výstavy)

J. Pečírka: Drei Ausstellungen, Feigl - Frinta - Rambousek, Prager Presse, 13. 11. 1932, roč. 12, č. 310/11

Katalog:

KJ024.gif (76 kB)

KJ024a.gif (62,1 kB)

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.