14. Pravoslav Kotík, Výstava obrazů a kreseb

Bibliografie:

František Kovárna : Malířské cesty Pravoslava Kotíka. K zahájení jeho výstavy v KJ.

Panorama, IX, 1932, č. 11, leden, s. 173 – 175. (s. 173 -  repro portrétní foto, s. 174 - repro „Z Paříže“)

J. Pečírka, Zwei Prager Maler, Prager Presse, 1. 1. 1932, roč. 12, č. 1/10

Nikodem V. (N.): Obrazy a kresby prof. Pravoslava Kotíka, Národní osvobození, roč. VIII, č. 5, str. 4, 5. 1. 1932

Katalog:

KJ014.gif (50,9 kB)

KJ014a.gif (76,6 kB)

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.